Μεταπτυχιακά, Υποτροφίες

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Ενεργειακά Συστήματα


Το Πανεπιστήμιο Heriot-Watt της Μεγάλης Βρετανίας και το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του ΤΕΙ Πειραιά, σε συνέχεια της εννεαετούς επιτυχημένης συνεργασίας τους, υλοποιούν το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "MSc in Energy Systems".

Υποτροφίες για Υποψήφιους Διδάκτορες Πληροφορικής (ΕΚΕΤΑ)


Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «PhoxTrot», προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για τη χορήγηση Μεταπτυχιακής Υποτροφίας σε δύο (2) υποψήφιους διδάκτορες, διάρκειας έξι (6) μηνών, με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του έργου, στα πλαίσια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ SYLFF


Η Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος SYLFF προκηρύσσει τέσσερις υποτροφίες
στο πλαίσιο του Προγράμματος SYLFF του Πανεπιστημίου Αθηνών, για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα SYLFF μπορείτε να απευθυνθείτε στην κα. Δέσποινα Καρβελά, Υπεύθυνη Υποστήριξης Προγράμματος SYLFF, τηλ. 210 3689731.

Σχετικές πληροφορίες υπάρχουν και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου,
στη διεύθυνση:
www.interel.uoa.gr/dpt-intern-eu/inter-bil/programma-sylff.html

Scholarships for Foreigners (Onassis Foundation)


The Foundation announces the twenty-first (21st) annual Programme of research grants and educational scholarships starting on October 1st, 2015 which is addressed to non-Greeks, University Professors of all levels (Ph.D. holders), Postdoctoral Researchers (Ph.D. holders) and Ph.D. Candidates.

For further information:
http://www.onassis.gr/en/scholarships-foreigners.php

Π.Μ.Σ.: "Στελέχη Εκπαίδευσης στις Επιστήμες της Αγωγής" (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης)


Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Στελέχη Εκπαίδευσης στις Επιστήμες της Αγωγής» προκηρύσσει 25 θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015. Η διάρκεια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος είναι 18μηνη και περιλαμβάνει δύο εξάμηνα μαθημάτων και ένα εξάμηνο για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας ειδίκευσης.

The McGraw Fellowship for Business Journalists


The Harold W. McGraw, Jr. Center for Business Journalism is offering Fellowships to accomplished business journalists to support in-depth, ambitious coverage of critical issues related to the global economy and business.

The McGraw Fellowship provides editorial and financial support to journalists who need the time and resources to produce a significant story that provides fresh insight into an important business or economic topic. Currently, they are accepting applications for long-form print or radio pieces. They might expand to include multimedia, data and video projects in the future

Facebook Fellowship Program


Fellowship recipients in this upcoming application round will have the benefits listed below to cover the 2015-16 and 2016-17 academic years. Applications are now open!

The Fellowship Program is open to full-time PhD students around the world who are enrolled during the current academic year(s) and studying computer science, computer engineering, electrical engineering, system architecture, or a related area.

Each Facebook Fellowship includes several benefits:
◾Tuition and fees will be paid for the academic year(s)
◾$37,000 yearly grant

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων


Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Οργάνωση και Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων» του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστη­μίου Πελοποννήσου προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 15 σαράντα (40) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών. Οι υποψήφιοι-ες οφείλουν να καταθέσουν φάκελο υποψηφιότητας έως τις 15-12-2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά (Διεύθυνση Γραμματείας ΠΜΣ: Λ. Ευσταθίου και Σταματικής Βαλιώτη & Πλαταιών, Σπάρτη, ΤΚ. 23100).

MSc in Energy Systems - ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ - Heriot Watt - November 2014


Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.

Υποτροφίες Google για φοιτητές με αναπηρίες


H Google ανακοίνωσε πρόγραμμα υποτροφιών για φοιτητές επιστημών Η/Υ με αναπηρίες.

Η υποτροφία χορηγεί το ποσό των €7,000 σε φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 σε πανεπιστήμιο της Ευρώπης και οι οποίοι πρόκειται να γίνουν δεκτοί/εγγραφούν σε πρόγραμμα προπτυχιακών, μεταπτυχιακών ή διδακτορικών σπουδών το επόμενο ακαδημαϊκό έτος (2015-16) σε ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να:

Syndicate content