Μεταπτυχιακά, Υποτροφίες

Υποτροφίες Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017 από την Ακαδημία Αθηνών


- ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΜΙΛΚΑΣ ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ
- ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΟΖΟΥ
- ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΟΥΡΑΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
- ΔΩΡΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΑΜΗ

Για πληροφορίες:
http://www.academyofathens.gr/ecportal.asp?id=3758&nt=19&lang=1

Διαπανεπιστημιακό-Διατμηματικό ΠΜΣ "Οργάνωση & Διοίκηση Τεχνικών Συστημάτων"


Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΔΠΘ και το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Παν/μιου Μακεδονίας διοργανώνει Διαπανεπιστημιακό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στο γνωστικό αντικείμενο

«Οργάνωση & Διοίκηση Τεχνικών Συστημάτων» («Systems Engineering & Management»).

Scholarship for post-graduate studies abroad (European and North American countries)


The General Arnaoutis Foundation offers the scholarship for post-graduate studies abroad (European and North American countries) for the next academic year 2016 / 2017 in the areas of electronics, computer studies and related fields. The scholarship will be awarded to graduate students in Greek tertiary education who have completed their studies in these areas successfully (distinction or very good degrees). The applicants must know the language of the country they intend to visit fluently and their competence in the foreign language will be examined.

ΠΜΣ "Μουσική και Κοινωνία" (ΠΑ.ΜΑΚ.)


Το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας καλεί όσους ενδιαφέρονται να εγγραφούν στον 1ο κύκλο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ», να καταθέσουν ΑΙΤΗΣΗ μέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στο παραπάνω γραφείο, τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή, μεταξύ 09:00-13:00.

Το ΠΜΣ «ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις εξής κατευθύνσεις:

1. Διδακτική της Μουσικής
2. Μουσική - Θεραπεία, Άτομα με Αναπηρία (Α.με.Α.) και Ποιότητα Ζωής

Υποτροφίες για εκμάθηση της Αγγλικής Γλώσσας


Το μη κερδοσκοπικό Ίδρυμα Υποτροφιών Μιχαήλ Λάσκαρη άρχισε να λειτουργεί στην Αθήνα τον Αύγουστο του 1999 και σήμερα χορηγεί τις περισσότερες υποτροφίες στην Ελλάδα για την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας. Μέχρι σήμερα χορηγήθηκαν 2380 υποτροφίες, οι οποίες περιλαμβάνουν όχι μόνο τα δίδακτρα αλλά και το διδακτικό υλικό και έχουν διάρκεια ενός έτους, με δυνατότητα ανανέωσης για επόμενα έτη, με την προϋπόθεση οι υπότροφοι να είναι συνεπείς στην παρακολούθηση και στη μελέτη των μαθημάτων τους.

Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τον Εκδημοκρατισμό, AΠΘ


ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΔΡΑ UNESCO
για την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τη Δημοκρατία και την Ειρήνη

Πρόσκληση για αίτηση συμμετοχής στο Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017

Το Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τον Εκδημοκρατισμό (European Master’s in Human Rights and Democratisation - Ε.ΜΑ) διευθύνεται από το ομώνυμο Ευρωπαϊκό Διαπανεπιστημιακό Κέντρο (European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation - EIUC) και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Προκήρυξη 4 υποτροφιών για προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Κλεάρχου Τσουρίδη»


Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει τη χορήγηση τεσσάρων (4) υποτροφιών για προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό (ακαδημαϊκού έτους 2014-2015) με επιλογή, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Κλεάρχου Τσουρίδη». Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι έχοντες οικονομική αδυναμία, επιμελείς και ει δυνατόν άριστοι φοιτητές (συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις Εισαγωγής έτους 2014 και εγγραφή στα Ιδρύματα Ανωτάτης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα (Τ.Ε.Ι.) της χώρας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-15), καταγόμενοι από την Κομοτηνή ή την περιφέρεια του νομού Ροδόπης (Nομός Ροδόπης).

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της «Διοίκησης και Διαχείρισης Οικονομικών Μονάδων και Οργανισμών» με κατεύθυνση τη «Διαχείριση Πόρων Οργανισμών Υγείας» - Πανεπιστήμιο Αθηνών


Το Πρόγραμμα στοχεύει κατά πρώτο στην εκπαίδευση επιστημόνων σε σύγχρονους τομείς της οικονομικής επιστήμης και της διαχείρισης των πόρων υγείας και κατά δεύτερο στην εξειδίκευση του εκπαιδευόμενου στον επιστημονικό τομέα των Οικονομικών της Υγείας.

Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές με διαγωνισμό


Το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοίνωσε τα κληροδοτήματα από τα έσοδα των οποίων θα χορηγηθούν, με διαγωνισμό, υποτροφίες, κατά το Παν/κό έτος 2013-14 για μεταπτυχιακές σπουδές

1. Ιωάνου Αλεβιζάτου - Κόντου: Τρεις (3) υποτροφίες σε αριστούχους πτυχιούχους όλων των Σχολών και των Τμημάτων του Εθν.και Καποδ.Παν/μίου Αθηνών για μεταπτυχιακές σπουδές στο Εσωτερικό ή Εξωτερικό. Μηνιαίο ποσό για μεταπτυχιακές σπουδές: α) στο Εξωτερικό Ευρώ 700,00 και β) στην Ελλάδα Ευρώ 350,00.

ΠΜΣ «Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος»


Το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.) και το – ισότιμο και ομοταγές με τα ελληνικά ΑΕΙ – Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (Ε.Π.Κ. – Τμήμα Διοίκησης, Διαχείρισης και Μάρκετινγκ) διοργανώνουν από κοινού, για δεύτερη ακαδημαϊκή χρονιά (ακ. έτος 2015-2016), το Διαϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στο αντικείμενο «Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος» (Ε.Π.ΤΕ.Π.Π.). Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές οδηγούν στη λήψη πλήρως αναγνωρισμένου (βλ. Υ.Α. 117540/Ε/28-8-13 του Υπ.

Syndicate content