Μεταπτυχιακά, Υποτροφίες

Ίδρυμα Υποτροφιών Δωδεκανήσου «Ανδρέας Διακομιχάλης»


Το Ίδρυμα Υποτροφιών Δωδεκανήσου «Ανδρέας Διακομιχάλης» προκηρύσσει έξι (6) θέσεις νέων Υποτρόφων για τη χορήγηση υποτροφίας με επιλογή (χωρίς διαγωνισμό) σε φοιτητές Ανωτάτων Σχολών της ημεδαπής.

Οι υποψήφιοι πρέπει να κατάγονται από τη Δωδεκάνησο και να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό τους αίτηση με τα νόμιμα δικαιολογητικά στη διεύθυνση του Ιδρύματος, Παλαιολόγου 1 ΤΚ:85100 Ρόδος, κατά τις ημέρες Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή και από τις ώρες 10:00 έως 12:00.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Τηλ. 22410-23689 και 22410-26122

Χορήγηση υποτροφιών από την κυβέρνηση του Ισραήλ


Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ χορηγεί υποτροφίες (8 μηνών η καθεμία) για την πραγματοποίηση έρευνας, μεταπτυχιακών ή μεταδιδακτορικών σπουδών, καθώς και υποτροφίες (3,5 εβδομάδων η καθεμία) για εκμάθηση Εβραϊκής γλώσσας (Ulpan) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το συνημμένο αρχείο.

Υποτροφίες Κληροδοτήματος Α. Γαζή


Η Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος Α. Γαζή προκηρύσσει, κατά το Πανεπιστημιακό έτος 2014-2015, τη χορήγηση, από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Α. Γαζή :

Δύο (2) ετήσιων υποτροφιών σπουδών στο εξωτερικό για μεταπτυχιακές σπουδές σε τουλάχιστον πτυχιούχο Νομικής Σχολής ή Σχολής συναφών σπουδών ελληνικού ή αλλοδαπού ομοταγούς Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

Προκήρυξη Προπτυχιακών Υποτροφιών 2014-15 Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση


Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση γνωστοποιεί στους ενδιαφερόμενους ότι θα χορηγήσει για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 είκοσι πέντε (25) νέες υποτροφίες σε νεοεισαχθέντες προπτυχιακούς φοιτητές σε δημόσια ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας.

Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο αρχείο και http://www.latsis-foundation.org/gr/83/proptuxiakes_upotrofies.html

Yποτροφίες από το Χριστοδουλάκειο Ίδρυμα-Οίκος Καλύμνιας Σπουδάστριας


Το “Χριστοδουλάκειο Ίδρυμα-Οίκος Καλύμνιας Σπουδάστριας” προκηρύσσει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4182/2013 δύο (2) υποτροφίες με ΕΠΙΛΟΓΗ για το ακαδ.έτος 2014-2015 για μεταπτυχιακές σπουδές στην ημεδαπή ή το εξωτερικό σε διακεκριμένες, πτυχιούχες Ελληνίδες τμημάτων ή σχολών ΑΕΙ της χώρας μας – ηλικίας μέχρι 30 ετών – χαμηλών εισοδημάτων και με καταγωγή κατά προτεραιότητα Κάλυμνο – Δωδεκάνησα. Η υποτροφία αφορά ποσό 500 ευρώ μηνιαίως και είναι διαρκείας ενός ή δύο το πολύ ετών.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

-Πτυχίο σχολής ΑΕΙ με βαθμολογία άριστα ή λίαν καλώς.

Υποτροφίες για το εσωτερικό με επιλογή από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Υποτροφία Αλέξανδρου Χατζόπουλου»


Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει τη χορήγηση τριών (3) υποτροφιών στο εσωτερικό κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, με επιλογή, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Υποτροφία Αλέξανδρου Χατζόπουλου».

Θέσεις Διδακτορικού στο ΟΠΑ


Θέσεις για Εκπόνηση Διδακτορικού

Ανακοινώνεται ότι υπάρχουν Δυο (2) θέσεις για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο τμήμα
Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) στις παρακάτω περιοχές:

• Κοινωνικά δίκτυα, διαχείριση δεδομένων και συστήματα συστάσεων (Recommender
systems)
• Ζητήματα βελτιστοποίησης σε συστήματα Crowdsourcing
• Ιδιωτικότητα, οικονομικά δικτύων, και διαχείριση δεδομένων web browsing
• Διαχείριση ασύρματων δικτύων 5ης γενιάς (5G)
• Ευφυή δίκτυα ενέργειας (Smart Grid energy systems)
• Mobile cloud computing

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ
ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Σε σύντομο χρονικό διάστημα πρόκειται να προκηρυχθεί - από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων - μια θέση μεταδιδάκτορα ερευνητή στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι- Χαλαρή ύλη υπό σκληρό περιορισμό» (Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής κ. Γεώργιος Φλούδας), του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» για τις παρακάτω μελέτες:

Επίδραση του περιορισμού στις νανοδομές συμπολυμερών και αμφίφιλων μορίων, στις φάσεις υγρών κρυστάλλων

Mεταδιδακτορικές υποτροφίες από το Ίδρυμα Μποδοσάκη


Γνωστοποιείται στους ενδιαφερόμενους ότι το ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ για 8η συνεχή χρονιά θα χορηγήσει κατά την ακαδημαϊκή περίοδο 2015 - 2016 τέσσερεις (4) μεταδιδακτορικές υποτροφίες στα εξής πεδία:

1. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
2. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
3. ΑΝΟΣΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
4. ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
5. ΓΕΝΕΤΙΚΗ
6. ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
7. ΚΑΡΚΙΝΟΓΕΝΕΣΗ
8. ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
9. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ

Ειδικότερα θα χορηγηθούν σε κατόχους διδακτορικού διπλώματος:
- Δύο (2) υποτροφίες για έρευνα στην Ελλάδα και
- Δύο (2) υποτροφίες για έρευνα στο εξωτερικό.

Προκήρυξη Θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Π.Μ.Σ. «ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ»


Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Βιολογίας στη συνεδρίαση της 24/09/2014 αποφάσισε την προκήρυξη για την εισαγωγή είκοσι (20) Μεταπτυχιακών Φοιτητών (Μ.Φ.) για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ), διετούς φοίτησης, στο γνωστικό αντικείμενο:

«ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ»

Syndicate content