Μεταπτυχιακά, Υποτροφίες

ΠΜΣ "Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό"


Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας (Εισαγωγική κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Εισαγωγική κατεύθυνση Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας) και το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.), οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2015 – 2016 κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο: «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό».

ΠΜΣ «Διεθνείς κι Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευνα»


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΜΣ «Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων MBA» (Πάτρα)


Αντικείμενο των Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων όπως αυτή αναπτύσσεται και εξελίσσεται στη σύγχρονη εποχή.

Αντικείμενο των Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων όπως αυτή αναπτύσσεται και εξελίσσεται στη σύγχρονη εποχή.

Η υποβολή αιτήσεων για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 έχει ξεκινήσει και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2015.

Για περισσότερες πληροφορίες:
http://www.deapt.upatras.gr/el/page/siteview/28

ΔΠΜΣ "Επιστημη και Τεχνολογία των Πολυμερών" (Πάτρα)


Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του Διατμηματικού Π.Μ.Σ. «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ», στην Συνεδρίασή της με αριθμ. 8/10.06.2015 αποφάσισε την προκήρυξη για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στα πλαίσια της λειτουργίας του Διατμηματικού Π.Μ.Σ. στην «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ» για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

Το ΔΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην «Επιστήμη και Τεχνολογία των Πολυμερών».

ΠΜΣ "Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο" (Πάτρα)


Αριθμός θέσεων: 10
Προβλεπόμενες υποτροφίες (για το σύνολο των μεταπτυχιακών φοιτητών): 2
Εισαγωγικές εξετάσεις: 21-25 Σεπτεμβρίου 2015

Περισσότερες πληροφορίες:
Γραμματεία Τμήματος Θεατρικών Σπουδών, τηλ. 2610/96.93.59 και 2610/96.93.60 και
http://www.theaterst.upatras.gr

ΔΠΜΣ Μετάφραση-Μεταφρασεολογία


Τα Τμήματα Γαλλικής, Αγγλικής και Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ ανακοινώνουν εισιτήριες εξετάσεις για την επιλογή φοιτητών στο πλαίσιο του Διατμηματικού Προγράμματος "Μετάφραση-Μεταφρασεολογία".

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από τις 31 Αυγούστου έως τις 18 Σεπτεμβρίου 2015.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το συνημμένο αρχείο.

ΠΜΣ Τμήματος Φυσικής ΕΚΠΑ


Γίνονται δεκτές αιτήσεις υποψηφίων για εγγραφή στο Ενιαίο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φυσικής ΕΚΠΑ στις εξής ειδικότητες:

1. Φυσική Υλικών
2. Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων
3. Αστροφυσική, Αστρονομία και Μηχανική
4. Φυσική Περιβάλλοντος

Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 31.08.2015 - 11.09.2015

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το συνημμένο αρχείο.

ΠΜΣ Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος ΕΚΠΑ


Στο Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.

Η παρακολούθηση του προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών θα πραγματοποιείται χωρίς την καταβολή διδάκτρων.

Πρόγραμμα Υποτροφιών Ιδρύματος Fulbright για Έλληνες Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017


Το Ίδρυμα Fulbright ανακοίνωσε νέο κύκλο υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, για καθηγητές/ερευνητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές, εκπαιδευτικούς και καλλιτέχνες που αφορούν σπουδές, διαλέξεις, επιμορφωτικά προγράμματα και έρευνα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Υποτροφίες από τα έσοδα του κληροδοτήματος «ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΣΚΗ»


Προκηρύσσεται διαγωνισμός για τη χορήγηση δεκαεννέα (19) συνολικά υποτροφιών για σπουδές Πρώτου Κύκλου σε φοιτητές και φοιτήτριες της Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της χώρας, για το ακαδημαϊκό έτος 2013–2014 σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος «ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΣΚΗ», με την ακόλουθη κατανομή:

1. Πέντε (5) υποτροφίες σε καταγόμενους από τη Ζαγορά του Ν. Μαγνησίας.
2. Πέντε (5) υποτροφίες σε καταγόμενους από την Πελοπόννησο.
3. Πέντε (5)υποτροφίες σε καταγόμενους από τις Σπέτσες.
4. Τέσσερεις (4) υποτροφίες σε καταγόμενους από την Ύδρα.

Syndicate content