Μεταπτυχιακά, Υποτροφίες

Προκήρυξη Προπτυχιακών Υποτροφιών Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση 2014-15


Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση προκηρύσσει 25 υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές το ακαδημαϊκό έτος 2014-15. Οι Υποτροφίες θα χορηγηθούν σε αποφοίτους ελληνικών εκπαιδευτηρίων μέσης εκπαίδευσης του σχολικού έτους 2013-14, που ολοκλήρωσαν την εγγραφή τους σε δημόσιο Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. της χώρας ως πρωτοετείς για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Υποτροφίες από το Ίδρυμα Robert Bosch Stiftung


Στο πλαίσιο του Προγράμματος Ερευνητικών Υποτροφιών "Grenzgänger", το Ίδρυμα Robert Bosch Stiftung, σε συνεργασία με το Λογοτεχνικό Συμπόσιο Βερολίνου (Literarisches Colloquium Berlin), χορηγεί υποτροφίες σε ερευνητικές συγγραφείς, φωτογράφους και σκηνοθέτες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλούν επιπλέον πληροφορίες και να τυπώνουν τις αιτήσεις τους στις κάτωθι ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

www.bosch-stiftung.de/grenzgaenger
www.lcb.de/grenzgaenger

Χορήγηση υποτροφιών από το Ίδρυμα Παπαστράτου


Το Ίδρυμα Παπαστράτου προκηρύσσει τη χορήγηση είκοσι (20) υποτροφιών, ποσού εκάστης πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €), για το ακαδημαϊκό έτος 2014 - 2015, σε τέκνα καπνοπαραγωγών, τα οποία πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις (μόνιμης εγκατάστασης, οικογενειακού εισοδήματος, τουλάχιστον ένας εκ των δύο γονέων να είναι καπνοπαραγωγός κ.λπ.) και τα οποία θα επιτύχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις του Ιουνίου 2014 σε συγκεκριμένες σχολές των ΑΕΙ ή των ΤΕΙ, οι οποίες βρίσκονται μακριά από τον τόπο μόνιμης διαμονής τους.

Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας»


Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας», διάρκειας 3 ακαδημαϊκών εξαμήνων, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ).

Το Πρόγραμμα καλεί τους ενδιαφερόμενους πτυχιούχους (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ) να υποβάλλουν αίτηση για το ακαδ. έτος 2014-2015, μέχρι και την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2014.

Επιστημονικός Υπεύθυνος του ΠΜΣ είναι ο Καθηγητής κ. Τάσος Φιλαλήθης.

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) 'Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Τουρισμού και Πολιτισμού' που συνδιοργανώνουν τα Τμήματα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας


Επισυνάπτεται η προκήρυξη του ΝΕΟΥ Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) 'Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Τουρισμού και Πολιτισμού' που συνδιοργανώνουν τα Τμήματα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε και στο http://www.prd.uth.gr/el/news/announcements_pgs/428.

Οι αιτήσεις θα διαρκέσουν μέχρι 6.10.2014

Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για εκπόνηση δύο Διδακτορικών Διατριβών στο Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου


Τα γνωστικά αντικείμενα-ερευνητικά πεδία:

«Post Crisis Business Models in Transport PPPs» και «Rating of Transport PPPs»

Επισημαίνεται ότι οι επιλεγέντες υποψήφιοι διδάκτορες προβλέπεται να λάβουν υποτροφία (Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 10/10/2014).
Την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος μπορείτε να δείτε σε συνημμένο αρχείο. Επιπρόσθετα, σας παραθέτουμε το link:
https://forum.aegean.gr/viewtopic.php?f=9&t=15763

Κάτια Πολυχρόνη
Γραφείο Διασύνδεσης
Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας
Κτίριο Γεωγραφίας
Λόφος Ξενία
Πανεπιστημίου Αιγαίου
Μυτιλήνη 81100
22510 36777

Χορήγηση υποτροφιών της κυβέρνησης της Ελβετίας ακαδημαϊκού έτους 2015-2016


Η κυβέρνηση της Ελβετίας χορηγεί υποτροφίες για έρευνα σε υποψήφιους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 31η Οκτωβρίου 2014.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το συνημμένο αρχείο.

Χορήγηση υποτροφίας για την εκμάθηση της τουρκικής γλώσσας


Το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Yunus Emre χορηγεί μία υποτροφία σε Έλληνες υπηκόους για την εκμάθηση της τούρκικης γλώσσας για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στην Πρεσβεία της Τουρκίας είναι η 15η Οκτωβρίου 2014.

Επισυνάπτεται αρχείο με αναλυτικές πληροφορίες.

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, εκατό (100) θέσεις με σκοπό την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15


Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ανακοινώνει την προκήρυξη εκατό (100) θέσεων με σκοπό την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15.

Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν σε τέσσερις (4) θεματικές περιοχές αιχμής και σε εξειδικεύσεις που ορίζονται στην οικεία προκήρυξη την οποία μπορείτε να βρείτε στο συνημμένο έγγραφο και στον κάτωθι υπερσύνδεσμο.

http://www.iky.gr/ypotrofies-gia-ellines/ypotrofies-iky-siemens

Δημήτρης Μαραγκός
Υπεύθυνος Επικοινωνίας & Προβολής ΙΚΥ

IKY/ Ελληνική Εθνική Μονάδα για το Erasmus+

Syndicate content