Μεταπτυχιακά, Υποτροφίες

Έναρξη εξ αποστάσεως προγράμματος επιμόρφωσης "Νεοελληνική Λογοτεχνία και Ψηφιακές Τεχνολογίες" στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων


Έναρξη εξ αποστάσεως προγράμματος επιμόρφωσης "Νεοελληνική Λογοτεχνία και Ψηφιακές Τεχνολογίες" στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τον Οκτώβριο 2014 ξεκινά το ΝΕΟ εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα "Νεοελληνική
Λογοτεχνία και Ψηφιακές Τεχνολογίες" που υλοποιεί το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (πρώην Κ.Ε.Κ.) σε συνεργασία με το Εργαστήριο Νέας Ελληνικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο συνημμένο αρχείο, στην ιστοσελίδα μας
(www.digilit-edu.net) ή στη Γραμματεία του Προγράμματος (τηλ. 26510-09141,

Προκήρυξη ΠΜΣ "Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση περιβαλλοντικών θεμάτων με επιπτώσεις στην Υγεία"


Προκήρυξη ΠΜΣ "Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση περιβαλλοντικών θεμάτων με επιπτώσεις στην Υγεία"

Υποβολή αιτήσεων: έως 26/9/2014

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ»

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Δημιουργική Γραφή", Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας


Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής φακέλου υποψηφιότητας για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Δημιουργική Γραφή" μετατίθεται για τις 26 Σεπτεμβρίου 2014.

Επισυνάπτεται η νέα προκήρυξη.

Κληροδότημα Παναγιώτου και Μελπομένης Γεωργιλή


Το Ίδρυμα Υποτρόφων «ΠΑΝΑΠΩΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΛΗ», προκηρύσσει, σύμφωνα με το περιεχόμενο της από 1.11.1968 Διαθήκης του Παναγιώτου Γεωργιλή και της ύπ' άριθ. 1131/2000 Απόφασης του Εφετείου Αθηνών, τη χορήγηση Υποτροφιών (3 εσωτερικού, 160,00 ευρώ μηνιαίως ή καθεμία), για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, για σπουδαστές Ανωτέρων Σχολών, Προπτυχιακών Σπουδών της ημεδαπής, για χρονικό διάστημα εννεά (9) μηνών, ήτοι από 1.10.2014-30.6.2015, μέχρι πέρατος των σπουδών.

Οι υποψήφιοι πρέπει:

MSc in Business Analytics του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών


Ξεκίνησαν οι αιτήσεις υποβολής για το
νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Επιχειρηματική Αναλυτική" και θα
οκοκληρωθούν στις 10/10/2014. http://analytics.aueb.gr/
Έναρξη μαθημάτων 27/10/14.

Κανελλοπούλου Λίνα
ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS & BUSINESS
M.Sc. in Business Analytics
47A Evelpidon & 33 Lefkados Str.
11362 Athens, Greece
Tel. +30 210 820 3676
Fax +30 210 820 3676
http://analytics.aueb.gr/
http://www.aueb.gr

Υποτροφία «Καίτη Δασύλλα-Δρακοπούλου»


Η Ανώνυμη Εταιρεία «TERRA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη, προκηρύσσει μία (1) υποτροφία για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 στη μνήμη της Καίτης Δασύλλα-Δρακοπούλου.

Η υποτροφία ανέρχεται στο ποσό των 3.000 ευρώ και καταβάλλεται εφάπαξ. Xορηγείται σε μαθητή/μαθήτρια, που έχει αποφοιτήσει από δημόσιο σχολείο του Δήμου Αλεξανδρούπολης και έχει πετύχει την υψηλότερη βαθμολογία εισαγωγής σε Φιλοσοφική Σχολή Ελληνικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Φιλολογίας, Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Φιλοσοφίας) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων (2η περίοδος) σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (ΠΕΔιΣ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,«Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτικές», «Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία»,«Μεσογειακές Σπουδές» (σ


Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων (2η περίοδος) σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (ΠΕΔιΣ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου επαναπροκηρύσσει περιορισμένο αριθμό θέσεων για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι:

«Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτικές»

Κατευθύνσεις: 1. Διακυβέρνηση
2. Διαχείριση Πολιτικών – Διεθνής Πολιτική

Διάρκεια: 4 εξάμηνα

· «Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία»
Κοινό ΠΜΣ με το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Κύπρου

ΠΡΟΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ «ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ή ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑ, ΙΣΛΑΝΔΙΑ, ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ (ΕΕΑ-EΖΕΣ)» ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015


ΠΡΟΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ «ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ή ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑ, ΙΣΛΑΝΔΙΑ, ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ (ΕΕΑ-EΖΕΣ)» ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015

Επισυνάπτεται σχετικό πληροφοριακό υλικό.

IKY/ Ελληνική Εθνική Μονάδα για το Erasmus+
14234 Νέα Ιωνία|Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41 | T +30 210 3726397 | F +30 210 3221863
dmaragos@iky.gr | www.iky.gr| FB https://www.facebook.com/StateScholarshipsFoundation?ref=hl
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/iky-hellenic-national-agency?trk=company_name
Twitter: @IKY_erasmusplus

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, στα γνωστικά αντικείμενα της Πολιτικής Επιστήμης και της Κοινωνιολογίας, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών


Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών
για το ακαδημαϊκό έτος 2014 - 2015

Στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στα γνωστικά αντικείμενα της Πολιτικής Επιστήμης και της Κοινωνιολογίας και απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ύστερα από φοίτηση τεσσάρων εξαμήνων.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη «Γλωσσολογία Νοτιοανατολικής Μεσογείου», Πανεπιστημίου Αιγαίου


Στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ξεκινά από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη «Γλωσσολογία Νοτιοανατολικής Μεσογείου».

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

Το πρόγραμμα υλοποιείται με πρότυπες μορφές εκπαίδευσης που συνδυάζουν: α) διά ζώσης μαθήματα/συναντήσεις, η παρουσία στα οποία είναι υποχρεωτική, και β) πρότυπες (ηλεκτρονικές) διαδικασίες εκπαίδευσης/μάθησης από απόσταση.

Syndicate content