Μεταπτυχιακά, Υποτροφίες

Προκήρυξη ΠΜΣ Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας


Αιτήσεις: 1 έως 20 Ιουνίου 2016 και 1 έως 9 Σεπτεμβρίου 2016

Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών
Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας/ΕΚΠΑ
http://www.arch.uoa.gr/metaptyxiakes-spoydes.html

Eηλ.:210-7277319, 210-7277887
E-mail: ckoukou@uoa.gr

Ώρες γραμματείας:
Δε-Τε-Πα: 11.00-14.00

Προκήρυξη Υποτροφιών Aκαδημαϊκού Έτους 2016-2017 από το Ίδρυμα Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια


Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Θα χορηγηθούν δώδεκα (12) υποτροφίες, ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) Ευρώ έκαστη, για σπουδές στους κλάδους:

- Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη
- Ναυτιλιακές Σπουδές
- Διοίκηση Επιχειρήσεων
- Δημόσια Διοίκηση
- Περιβάλλον και Ανάπτυξη
- Αγροτική Οικονομία

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο εξωτερικό

Θα χορηγηθούν είκοσι πέντε (25) υποτροφίες, ύψους είκοσι χιλιάδων (20.000) Ευρώ έκαστη, για σπουδές στους κλάδους:

- Regional Economics and Development
- Industrial Economics
- Shipping, Trade and Finance

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΛΕΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016- 2017


Το κοινωφελές Ίδρυμα Ιδιωτικού Δικαίου υπό την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΚΛΕΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ» σύμφωνα με τον Σκοπό του επί της υπ’ αρ. 3.406/2006 Συστατικής του Πράξης, ως ισχύει, προσκαλεί ενδιαφερόμενους για:

Μ.Π.Σ. «Η Επιστήμη του Στρες και η Προαγωγή της Υγείας»


Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνει τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου διάρκειας (2) ετών, το οποίο οδηγεί στην απονομή «Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών - Master of Sciences (M.Sc.)» «Η Επιστήμη του Στρες και η Προαγωγή της Υγείας». Επιστημονικά Υπεύθυνος είναι ο Δρ. Γεώργιος Χρούσος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Αθηνών σε συνεργασία με τη Δρ. Χριστίνα Δαρβίρη Καθηγήτρια ΑΕΙ Επισκ. Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Αθηνών.

ΠΜΣ Τμήματος Μαθηματικών ΕΚΠΑ


Για το πανεπιστημιακό έτος 2016-2017 (έναρξη: Σεπτέμβριος 2016) θα γίνουν δεκτοί στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Σμήματος Μαθηματικών του ΕΚΠΑ μεταπτυχιακοί φοιτητές στις παρακάτω ειδικεύσεις:

Α) Ειδίκευση στα Μαθηματικά (Θεωρητικά Μαθηματικά), 25 (είκοσι πέντε) μεταπτυχιακοί φοιτητές
Β) Ειδίκευση στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, 15 (δεκαπέντε) μεταπτυχιακοί φοιτητές
Γ) Ειδίκευση στη Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα, 15 (δεκαπέντε) μεταπτυχιακοί φοιτητές

Η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνει από 6.6.2016 έως 24.6.2016 και από 29.8.2016 έως 9.9.2016.

ΠΜΣ "Μάθηση και Συναίσθημα σε Νέους και Ηλικιωμένους" (Α.Π.Θ.)


Το Τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. προκηρύσσει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Μάθηση και Συναίσθημα σε Νέους και Ηλικιωμένους» και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για την κάλυψη δεκατριών (13) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Πέραν του ανωτέρω αριθμού των εισακτέων γίνεται δεκτός ένας επιπλέον (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών της ημεδαπής και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού κράτους.

ΠΜΣ "Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων"


Στο πλαίσιο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων, που συνδιοργανώνουν τα Τμήματα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

ΠΜΣ Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Καινοτόμες Εφαρμογές στην Εκπαίδευση (ΑΠΘ)


Σκοπός του Προγράμματος

Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος «Διοίκηση Ποιότητας και Καινοτομικές Εφαρμογές στην Εκπαίδευση»» είναι να προσφέρει στους φοιτητές του τις απαραίτητες ερευνητικές δεξιότητες, γνώσεις, εμπειρίες και γενικότερα δεξιότητες που θα τους καταστήσουν ικανούς

να αναπτυχθούν σε θέσεις στελεχών διοίκησης ποιότητας και καινοτομίας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και όλους τους ευέλικτους θεσμούς συνεχούς εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης,
να ασκούν αποτελεσματικά το έργο της Διοίκησης Εκπαιδευτικών μονάδων και οργανισμών

ΠΜΣ «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης – Εκπαιδευτική Ηγεσία» (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας)


Το Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας πρόκειται να λειτουργήσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016–2017 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης – Εκπαιδευτική Ηγεσία» (Φ.Ε.Κ. 2087/31.07.2014, τ. Β’), το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης – Εκπαιδευτική Ηγεσία».

Αιτήσεις: 04/05/2016 - 24/06/2016

Για περισσότερες πληροφορίες:
http://dipe.koz.sch.gr/cms/attachments/article/2243/pms_2016_2017.pdf

ΠΜΣ «Οικονομική Θεωρία και Πολιτική» (Πανεπιστήμιο Κρήτης)


Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Κοινωνικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης και συγκεκριμένα το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Οικονομική Θεωρία και Πολιτική (ΦΕΚ ίδρυσης 44/22-1-2002) το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Οικονομική Θεωρία και Πολιτική, πρόκειται να δεχτεί μεταπτυχιακούς φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Oι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να αποστείλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών έως και τις 15 Μαΐου 2016.

Syndicate content