Μεταπτυχιακά, Υποτροφίες

ΠΜΣ Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ


Στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1994-95 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (αναμόρφωση 1-11-2014) σε γνωστικά αντικείμενα που συνδέονται με την εκπαίδευση. Το πρόγραμμα συνδυάζει τη θεωρητική με την εμπειρική μελέτη πτυχών της εκπαιδευτικής λειτουργίας, παρέχοντας
στους πτυχιούχους του τη δυνατότητα ουσιαστικής αναβάθμισης των επαγγελματικών τους προοπτικών στον ευρύτερο χώρο της εκπαίδευσης. Το δίπλωμα αποτελεί εξάλλου προϋπόθεση για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται στο Τμήμα.

(ΠΜΣ) με τίτλο «Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση: Οπτική Αναπηρία, Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες, Νοητική Αναπηρία, Πολλαπλές Αναπηρίες»


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου

Μακεδονίας ανακοινώνει την προκήρυξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών

Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση: Οπτική

Αναπηρία, Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες, Νοητική Αναπηρία, Πολλαπλές Αναπηρίες»

για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 με τις εξής κατευθύνσεις :

α. Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση ατόμων με Οπτική Αναπηρία

β. Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση ατόμων με Νοητική

Αναπηρία ή/και Πολλαπλές Αναπηρίες

ΠΜΣ: «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών & Κρίσεων»


Αντικείμενο του Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, η ανάπτυξη τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών και εν γένει ερευνητικών αποτελεσμάτων στο γνωστικό - επιστημονικό πεδίο των Στρατηγικών Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων.

• ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1: Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων
− Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στη Διοίκηση
− Στρατηγικές Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων στη Διοίκηση των Σχολικών Συγκροτημάτων
− Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στον Τουριστικό Τομέα

European Funding Guide


www.european-funding-guide.eu

A non-profit organisation based in Germany, the main objective of which is to bring transparency in the EU funding landscape and to ensure that study support is being accessible for everyone.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας)


Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Π.Δ.Μ., σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 256/15-07-2014 απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., προκηρύσσει, για το ακαδ. έτος 2014-2015 είκοσι (20) θέσεις που οδηγούν σε Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.).

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος κατά τα διαστήματα 15-30 Σεπτεμβρίου 2014 και 15-28 Φεβρουαρίου 2015.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το συνημμένο αρχείο.

Πρόγραμμα Υποτροφιών ΙΚΥ- ΕΟΧ για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας ή τμήματος διδακτορικής διατριβής


Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών σε εφαρμογή της με αριθμ. 11434/17-10-2014 Υπουργικής απόφασης του ΥΠΑΙΘ (ΦΕΚ 2850/Β/22-10-2014, ΑΔΑ: 7ΞΠΤ9-ΨΞΞ) ανακοινώνει την προκήρυξη είκοσι δύο περίπου θέσεων για το Πρόγραμμα Υποτροφιών ΙΚΥ- ΕΟΧ με σκοπό την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας ή τμήματος διδακτορικής διατριβής σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Οργανισμούς της Νορβηγίας, της Ισλανδίας ή του Λιχτενστάιν για το ακαδ. έτος 2014-2015.

Οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής, η διάρκεια και οι οικονομικές παροχές περιλαμβάνονται στο πλήρες κείμενο της Προκήρυξης:

Erasmus Mundus Joint Master Degrees


116 Erasmus Mundus Joint Master Degrees are now inviting applications for scholarships for programmes starting in September 2015.

Students wishing to apply should check out the list, and visit a master programme's website for more information on its application requirements and timing.

List of Erasmus Mundus Joint Master Degrees
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/emjmd-catalogue_en

Σχεδίαση Διαστημικών Συστημάτων (Space Systems Design)


Φορέας
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Τίτλος Προγράμματος
Σχεδίαση Διαστημικών Συστημάτων (Space Systems Design)

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στην Αγγλική γλώσσα.

Η προκήρυξη του προγράμματος αναμένεται μεσα στο ακαδημαϊκό έτος 2014-2015. Τα δίδακτρα καθώς και τα δικαιολογητικά εισαγωγής θα καθορίζονται στην προκήρυξη. Το πρόγραμμα δεν έχει ακόμη δική του ιστοσελίδα γι'αυτό και σας παραπέμπουμε στην ιστοσελίδα του τμήματος.

Περισσότερες πληροφορίες Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
http://dit.uop.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Ενεργειακά Συστήματα


Το Πανεπιστήμιο Heriot-Watt της Μεγάλης Βρετανίας και το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του ΤΕΙ Πειραιά, σε συνέχεια της εννεαετούς επιτυχημένης συνεργασίας τους, υλοποιούν το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "MSc in Energy Systems".

Υποτροφίες για Υποψήφιους Διδάκτορες Πληροφορικής (ΕΚΕΤΑ)


Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «PhoxTrot», προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για τη χορήγηση Μεταπτυχιακής Υποτροφίας σε δύο (2) υποψήφιους διδάκτορες, διάρκειας έξι (6) μηνών, με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του έργου, στα πλαίσια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής.

Syndicate content