Μεταπτυχιακά, Υποτροφίες

Π.Μ.Σ. "Λογιστική & Χρηματοοικονομική"


Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη "Λογιστική και Χρηματοοικονομική" (Master in Accounting & Finance) (MSc) ιδρύθηκε το 2009 στο Τμήμα Λογιστικής του Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά στα πλαίσια του Ν.3685/2008 και είναι το πρώτο Αυτοδύναμο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών που ιδρύθηκε από Ανώτατο Εκπαιδευτικό ίδρυμα (Α.Ε.Ι) του Τεχνολογικού Τομέα στην Ελλάδα.

Το Πρόγραμμα έχει δύο (2) κατευθύνσεις:

- Λογιστική
- Χρηματοοικονομική

Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένα Πληροφοριακά Συστήματα»


Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων του ΤΕΙ Πειραιά ιδρύθηκε το 1984 και οι σπουδές σε αυτό καλύπτουν τα γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με την επιστήμη και τις τεχνολογίες των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Software – Hardware), καθώς και τις τεχνικές εφαρμογών των Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων που υποστηρίζουν τις επικοινωνίες, τη βιομηχανία, την ιατρική, την οικονομία και την εκπαίδευση.

ΠΜΣ «Οικονομική & Επιχειρησιακή Στρατηγική»


Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς προσκαλεί υποψηφίους φοιτητές για υποβολή αιτήσεων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οικονομική & Επιχειρησιακή Στρατηγική» (Master of Science in Economic & Business Strategy), που διοργανώνει για τον ακαδημαϊκό κύκλο 2015-2017.

Υποτροφίες για προπτυχιακές σπούδες στο εσωτερικό από τα έσοδα του κληροδοτήματος «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ»


Προκηρύσσεται διαγωνισμός για το ακαδ. έτος 2013 – 2014 σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ» για το διορισμό δέκα (10) υποτρόφων φοιτητών και φοιτητριών Ελληνικών Πανεπιστημίων καταγόμενων από την Πελοπόννησο, προτιμώμενων σε κάθε περίπτωση των φοιτητών των Γεωπονικών και Κτηνιατρικών Σχολών.

Υποτροφίες ξένων κυβερνήσεων σε Έλληνες υπηκόους για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016


α) Θερινά σεμινάρια γλώσσας και πολιτισμού για το θέρος του 2015.
β) Προπτυχιακές, μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Προκηρύσσονται για το θέρος 2015 και για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 οι υποτροφίες, που χορηγούνται από τις ξένες κυβερνήσεις σε Έλληνες υπηκόους, στο πλαίσιο των μορφωτικών ανταλλαγών και ορίζονται οι προϋποθέσεις για τη χορήγησή τους στο συνημμένο κείμενο.

Κληροδότημα «Ζήνωνα Ι. Παπαναστασίου»


Τη διενέργεια ενός διαγωνισμού για την ανάδειξη δέκα τεσσάρων (14) υποτρόφων σχολικού και ακαδημαϊκού έτους 2013 - 2014, και ενός διαγωνισμού για την ανάδειξη δέκα τεσσάρων (14) υποτρόφων σχολικού και ακαδημαϊκού έτους 2014 – 2015, του Κληροδοτήματος «Ζήνωνα Ι. Παπαναστασίου», μεταξύ σπουδαστών και μαθητών που κατάγονται από το Βελβεντό Κοζάνης, επιδεικνύουν τη μεγαλύτερη επιμέλεια και καλή διαγωγή, με προτίμηση τους συγγενείς του διαθέτη, οι οποίοι σπουδάζουν στις Ανώτατες Σχολές του εσωτερικού, στο Λύκειο Βελβεντού και στο Γυμνάσιο Βελβεντού.

Για περισσότερες πληροφορίες:
www.gspp.gr

Π.Μ.Σ. «Δημόσια Οικονομική & Πολιτική»


Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τ.Ε.Ι Πειραιώς προσκαλεί υποψηφίους φοιτητές για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Δημόσια Οικονομική και Πολιτική – (Master in Public Economics and Policy)» για το Εαρινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015.

ΠΜΣ «Δημόσια Υγεία» (Πάτρα)


Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών ανακοινώνει ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 πρόκειται να λειτουργήσει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Δημόσια Υγεία» (ΦΕΚ 2221/13/8/2014)

Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη «Δημόσια Υγεία» στις ακόλουθες κατευθύνσεις:

Α. Περιβάλλον
Β. Κοινωνική Ιατρική.

Η επιλογή της κατεύθυνσης γίνεται μετά το πέρας του πρώτου εξαμήνου σπουδών.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 28 Ιανουαρίου 2015

Για περισσότερες πληροφορίες:

Υποτροφίες από το Ίδρυμα Προποντίς


Οι υποτροφίες αναλυτικά:

Εξωτερικού: http://www.propondis.gr/gr/html/programs/default.htm
Εσωτερικού: http://www.propondis.gr/gr/html/programs/esoterikou.htm

H Γραμματεία του Ιδρύματος θα χορηγεί έντυπα αιτήσεων και θα παραλαμβάνει αιτήσεις μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής για το 16ο Πρόγραμμα Υποτροφιών (20/02/2015) από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 10:00-16:00 στη διεύθυνση:

Ζεφύρου 58Β, 175 64 Π. Φάληρο
Επικοινωνία: Τηλέφωνο 210-4589900, Φαξ 210-4589908

Web Page: www.prοpοndis.gr
E-mail: info@propondis.gr

Π.Μ.Σ. «Μουσικές Τέχνες» (ΠΑ.ΜΑΚ.)


Το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας καλεί όσους ενδιαφέρονται να εγγραφούν στον 1ο κύκλο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μουσικές Τέχνες», να καταθέσουν

ΑΙΤΗΣΗ μέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τις ημέρες Δευτέρα και Πέμπτη, μεταξύ 15:00-16:00.

Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις «Μουσικές Τέχνες» στις εξής κατευθύνσεις:

• Ευρωπαϊκή Μουσική: Ερμηνεία και Εκτέλεση, Διεύθυνση Ορχήστρας, Σύνθεση
• Διδακτική της Μουσικής
• Θεωρία της Μουσικής και Μουσική Δημιουργία

Syndicate content