Μεταπτυχιακά, Υποτροφίες

ΠΜΣ «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος Καταστροφών και Κρίσεων»


Προκηρύχθηκε το ΠΜΣ «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος Καταστροφών και Κρίσεων» για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

Το Μεταπτυχιακό απευθύνεται και σε διοικητικά στελέχη ΑΕΙ, οι οποίοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη διαχείριση κινδύνων και κρίσεων στο εργασιακό τους περιβάλλον και τη δημόσια διοίκηση, ενώ αποτελεί ένα σημαντικό εφόδιο για την συμμετοχή τους σε εθελοντικές οργανώσεις, NGO, κλπ.

Για περισσότερες πληροφορίες:
www.edcm.edu.gr & www.elekkas.gr

Διιδρυματικό ΠΜΣ: «Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Κοινωνικό Δίκαιο» (ΑΠΘ)


Η Νομική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Τουλούζης Ι – Capitole συνεχίζουν να οργανώνουν και να λειτουργούν Κοινό Ελληνογαλλικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Κοινωνικό Δίκαιο» που οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με τον ίδιο τίτλο.

ΔΠΜΣ "Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Τουρισμού και Πολιτισμού" (Θεσσαλία)


Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλoύν τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Τουρισμού και Πολιτισμού» για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

ΠΜΣ "Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου" (ΤΕΙ Θεσσαλονίκης)


Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 3ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης (Π.Μ.Σ.Ε.) στις Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου για το Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για εισαγωγή.

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής θα δέχεται αιτήσεις και φακέλους υποψηφιότητας από 11 Μαΐου έως 17 Ιουλίου 2015.

Για περισσότερες πληροφορίες:
http://msc.it.teithe.gr/index.php/el/component/k2/item/72-2015-16-prosklisi-ypovolis-ypopsifiotitas

ΠΜΣ "Τοξικολογία" (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)


Το Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ» για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, που οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.

ΠΜΣ «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ»


Το Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στα Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής (ΜΑΠ) λειτουργεί με την συνεργασία του Τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, και των Τμημάτων α) Μαθηματικών και β) Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Β7/489/19.11.1998 που τροποποιήθηκε με την Υπ. Απόφαση Β7/95827/24.12.2008. Από το Ακαδημαϊκό Έτος 2014-15 τo Πρόγραμμα θα λειτουργήσει με βάση αναμορφωμένη Υπουργική Απόφαση 203914/Ζ1 ΦΕΚ 3479/τ.Β’/ 23-12-2014.

ΠΜΣ «Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων» (Πάτρα)


Τα Τμήματα Μαθηματικών και Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών ανακοινώνουν την έναρξη του νέου κύκλου σπουδών του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων», το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις κατευθύνσεις:

•Μαθηματικές Θεμελιώσεις της Επιστήμης των Υπολογιστών και Εφαρμογές στην Τεχνητή Εξαγωγή Συμπερασμάτων και Αποφάσεων
•Στατιστική, Επιχειρησιακή Έρευνα και Εφαρμογές στις Αποφάσεις
•Θεωρία Αριθμητικών Υπολογισμών και Εφαρμογές στις Αποφάσεις

ΠΜΣ «Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας» (ΔΙ.Μ.Υ.ΚΟΙ.Π.)


Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (πρώην ΤΕΙ Πειραιά) και το Τμήμα Επιστημών Υγείας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου καλούν τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για την ένταξή τους στο χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη «Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας» (ΔΙ.Μ.Υ.ΚΟΙ.Π.).

ΠΜΣ "Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων"


Στα πλαίσια του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων, που συνδιοργανώνουν τα Τμήματα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

ΠΜΣ Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής (Χαροκόπειο)


Το Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2015 – 2016:

- 50 Θέσεις για Μεταπτυχιακές Σπουδές Πλήρους Φοίτησης

- 50 Θέσεις για Μεταπτυχιακές Σπουδές Μερικής Φοίτησης

για τους Τομείς:

- Κλινική Διατροφή
- Διατροφή και Άσκηση
- Διατροφή και Δημόσια Υγεία
- Διατροφή Τρόφιμα και Καταναλωτής
- Μοριακή Διατροφή

Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων είναι η 22η Μαΐου 2015.

Πληροφορίες:
http://athena.hua.gr/careeroffice/?q=node/1409

Syndicate content