Μεταπτυχιακά, Υποτροφίες

ΠΜΣ "Κλινική Παιδιατρική και Νοσηλευτική - Έρευνα"


Επισυνάπτονται η προκύρηξη για το ΠΜΣ "Κλινική Παιδιατρική και Νοσηλευτική - Έρευνα" και η Αίτηση Υποψηφιότητας.

Όλες οι πληροφορίες για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα παρέχονται και στην ιστοσελίδα της Ιατρικής Σχολής:
www.grammateia.med.uoa.

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος


Επισυνάπτεται παρουσίαση των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου.

ΠΜΣ «Διδακτική Πληροφορικής και Επικοινωνιών» (Σάμος)


Tο Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου (www.icsd.aegean.gr) ανακοινώνει τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) που οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με γενικό τίτλο: «Διδακτική Πληροφορικής και Επικοινωνιών» για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016).

ΠΜΣ «Τεχνολογίες και Διοίκηση Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων» (Σάμος)


Tο Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου (www.icsd.aegean.gr) ανακοινώνει τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) που οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με γενικό τίτλο: «Τεχνολογίες και Διοίκηση Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων» για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, με νέο αναμορφωμένο πρόγραμμα.

Το ΠΜΣ περιλαμβάνει τις ακόλουθες Κατευθύνσεις εξειδίκευσης:

 Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (Information and Communication Systems Security)

ΠΜΣ με Κατεύθυνση "Νέα Μέσα και Δημοσιογραφία"


Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου προκηρύσσει είκοσι (20) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών που επιθυμούν να συμμετάσχουν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, που οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στο αντικείμενο Νέα Μέσα και Δημοσιογραφία.

Π.Μ.Σ. με κατευθύνση "Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων"


Η κατεύθυνση «Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων» του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Επικοινωνία, Μέσα και Πολιτιστική Διαχείριση του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου που θα λειτουργήσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. 130231/Β7/28.8.2014 (Φ.Ε.Κ. 2319Β’/28.8.2014) προκηρύσσει είκοσι (20) θέσεις για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων».

ΠΜΣ «Επιχειρηματικότητα και Διακυβέρνηση»


Τα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πελοποννήσου οργανώνουν και λειτουργούν από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Επιχειρηματικότητα και Διακυβέρνηση», σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 4009/2011 και Ν. 3685/2008, όπως ισχύουν.

Χορήγηση Υποτροφίας σε Κωφούς/Βαρηκόους Φοιτητές


Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 18/09/2015

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το συνημμένο αρχείο.

Αναμορφωμένο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων»


Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 29/07/2015

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το συνημμένο αρχείο.

Αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης


Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 29/07/2015

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:

Κατεύθυνση 1: Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική (Υποκατεύθυνση) Εκπαίδευση Ενηλίκων - Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση - Δια βίου Μάθηση
Κατεύθυνση 2: Ανάγνωση, Φιλαναγνωσία και Εκπαιδευτικό Υλικό
Κατεύθυνση 3: Διοίκηση Ανώτατης Εκπαίδευσης
Κατεύθυνση 4: Κοινωνικές Νευροεπιστήμες, Κοινωνική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση (Social Neurosciences, Social Pedagogy and Education)
Κατεύθυνση 5: Συγκριτική Παιδαγωγική, Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
Κατεύθυνση 6: Εφαρμοσμένη Ψυχολογία στητν Εκπαίδευση (Applied Psychology in Education)

Syndicate content