Μεταπτυχιακά, Υποτροφίες

Institute for Culture Diplomacy Internship Opportunities at the ICD (Summer 2015)


- CALL FOR APPLICATIONS -
Internship Opportunities
(Berlin, Germany; Summer 2015)

The ICD offers internship opportunities to individuals who would like to gain practical experience working for a non-governmental organization in the field of Cultural Diplomacy.

The ICD invites applications from individuals who are coming from the following fields:

Global Governance
Political Science
International Affairs
Business & Economics
Linguistics
Literature, and the Arts
Media
Journalism
Communication
Marketing & PR
Computer Science

ΠΜΣ «Συμβουλευτική Ψυχολογία & Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή, την Εκπαίδευση και την Υγεία» (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)


Το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητριών και φοιτητών, για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) (ΦΕΚ 3607/31-12-2014/τ.B’) με τίτλο:

«Συμβουλευτική Ψυχολογία & Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή, την Εκπαίδευση και την Υγεία»

Πρόκειται για ένα διετές εντατικό πρόγραμμα (150 μονάδες ECTS) με δύο υποχρεωτικές κατευθύνσεις:
 - Συμβουλευτική στην Ψυχική Υγεία/Ψυχοθεραπεία
 - Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση/Σχολική Συμβουλευτική

ΠΜΣ «Ολυμπιακές Σπουδές, Ολυμπιακή Παιδεία, Οργάνωση και Διαχείριση Ολυμπιακών Εκδηλώσεων» (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ)


Το Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με την υποστήριξη της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας οργανώνει και λειτουργεί για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ολυμπιακές Σπουδές,
Ολυμπιακή Παιδεία, Οργάνωση και Διαχείριση Ολυμπιακών Εκδηλώσεων».

ΠΜΣ «Περιβάλλον και Συμπεριφορά» (Δημοκρίτειο)


Προκηρύσσονται 40 θέσεις φοιτητών για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Περιβάλλον και Συμπεριφορά» για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων:

1. Σχολών Ψυχολογίας, Παιδαγωγικής Επιστήμης, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών,
2. Θετικών και Εφαρμοσμένων επιστημών όπως Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων και Γεωτεχνικών που ασχολούνται με τη δημιουργία συνθηκών για την επίδραση της ανθρώπινης συμπεριφοράς αναφορικά με το φυσικό περιβάλλον, και

Μ.Π.Σ. "Ιατρική Απεικόνιση στην Οφθαλμολογία" που οργανώνει η Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική και το ΕΛΚΕΘΟΠ


Aνακοίνωση-Πρόσκληση που αφορά στο Μ.Π.Σ. "Ιατρική Απεικόνιση στην Οφθαλμολογία" που οργανώνει η Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική και το ΕΛΚΕΘΟΠ (Ελληνικό Κέντρο Έρευνας και Θεραπείας Οφθαλμικών Παθήσεων) του Τμήματος Ιατρικής του Δ.Π.Θ.

Γραμματεία Μεταπτυχιακού
Δημήτρης Αγγελώνιας

--
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ιατρική Απεικόνιση στην Οφθαλμολογία"
Γραμματεία Π.Μ.Σ.
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Πανεπιστημιούπολη 1ο κτίριο Ιατρικής,
Αλεξανδρούπολη, Δραγάνα 68 100
Τηλ: (25510) 30383, 30990, 30991, 39891
Fax: (25510) 39891

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μεσογειακές Σπουδές» του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (ΠΕΔιΣ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016


Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μεσογειακές Σπουδές» του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (ΠΕΔιΣ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική

Προθεσμία για Υποβολή Αιτήσεων: Έως 30 Ιουνίου 2015

Λεπτομέρειες οργάνωσης και λειτουργίας του ΠΜΣ είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (http://pedis.uop.gr/?p=3198).

Πληροφορίες:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ “Διοίκηση Ενεργειακών Συστημάτων” (MSc in Energy Management)


ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ1ου ΚΥΚΛΟΥ Εισαγωγής Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ “Διοίκηση Ενεργειακών Συστημάτων” (MSc in Energy Management)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ “Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων” (MSc in Energy Building Design)


ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ1ου ΚΥΚΛΟΥ Εισαγωγής Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ “Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων” (MSc in Energy Building Design)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ “Ενεργειακά Συστήματα” (MSc in Energy Systems)


ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ1ου ΚΥΚΛΟΥ Εισαγωγής Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ “Ενεργειακά Συστήματα” (MSc in Energy Systems)

Syndicate content