Μεταπτυχιακά, Υποτροφίες

Cancer Research - UK Manchester Institute: PhD studentships


Applications are invited from recent graduates or final year undergraduates who have, or expect to obtain, a first upper second class honours degree or equivalent from any recognised University worldwide.

Previous laboratory research experience is not a requirement for acceptance to the PhD programme, however, such experience will clearly give a realistic insight into academic research.

Υποτροφίες Γιάννας Αγγελοπούλου - Clinton Global Initiative University


Η Γιάννα Αγγελοπούλου μαζί με το Clinton Global Initiative University, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της συμμετοχής Ελλήνων φοιτητών σε ενέργειες κοινωνικής δράσης και αλληλεγγύης, στηρίζει συμμετοχές σε πρόγραμμα διεθνούς ευαισθητοποίησης και κατάρτισης. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι στο τελευταίο έτος σπουδών τους ή σε μεταπτυχιακό επίπεδο (όχι επίπεδο διδακτορικού) σε Ελληνικά ΑΕΙ και ΤΕΙ, σε γνωστικά αντικείμενα με συνάφεια προς τους στόχους που περιγράφονται στην συνέχεια και με πλήρη λειτουργική γνώση Αγγλικών (καθώς οι εργασίες του Προγράμματος είναι στα Αγγλικά).

Υποτροφίες Αιγύπτου για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016


Το Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου στην Αθήνα ανακοινώνει τη χορήγηση:

α) υποτροφιών, από το αρχαιότερο Ισλαμικό Πανεπιστήμιο στον Αραβικό κόσμο, το Αιγυπτιακό Πανεπιστήμιο του Al Azhar Al Sharif, για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές σε αλλοδαπούς πολίτες, μεταξύ αυτών Έλληνες, για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 και,
β) υποτροφιών εκμάθησης της Αραβικής Γλώσσας, από το Υπουργείο Ανώτατης Εκπαίδευσης της Αιγύπτου, για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

Ετήσια υποτροφία για μετεκπαίδευση στο εξωτερικό στο πιάνο


Το Δ.Σ. του Συλλόγου Φίλων Μουσικής Θεσσαλονίκης προκηρύσσει μία ετήσια υποτροφία στο όνομα της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ για μετεκπαίδευση στο εξωτερικό κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 στο πιάνο.

Οι υποψήφιοι, Ελληνίδες και Έλληνες, ηλικίας μέχρι 30 ετών, κάτοχοι διπλώματος από αναγνωρισμένο Ωδείο, πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση αποδοχής τους για μετεκπαίδευση σε κατάλληλο Μουσικό Ίδρυμα του εξωτερικού. Δεν μπορούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν εξασφαλίσει για το ίδιο διάστημα όμοια υποτροφία από άλλη πηγή.

Ίδρυμα Υποτροφιών Δωδεκανήσου «Ανδρέας Διακομιχάλης»


Το Ίδρυμα Υποτροφιών Δωδεκανήσου «Ανδρέας Διακομιχάλης» προκηρύσσει έξι (6) θέσεις νέων Υποτρόφων για τη χορήγηση υποτροφίας με επιλογή (χωρίς διαγωνισμό) σε φοιτητές Ανωτάτων Σχολών της ημεδαπής.

Οι υποψήφιοι πρέπει να κατάγονται από τη Δωδεκάνησο και να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό τους αίτηση με τα νόμιμα δικαιολογητικά στη διεύθυνση του Ιδρύματος, Παλαιολόγου 1 ΤΚ:85100 Ρόδος, κατά τις ημέρες Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή και από τις ώρες 10:00 έως 12:00.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Τηλ. 22410-23689 και 22410-26122

Χορήγηση υποτροφιών από την κυβέρνηση του Ισραήλ


Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ χορηγεί υποτροφίες (8 μηνών η καθεμία) για την πραγματοποίηση έρευνας, μεταπτυχιακών ή μεταδιδακτορικών σπουδών, καθώς και υποτροφίες (3,5 εβδομάδων η καθεμία) για εκμάθηση Εβραϊκής γλώσσας (Ulpan) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το συνημμένο αρχείο.

Υποτροφίες Κληροδοτήματος Α. Γαζή


Η Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος Α. Γαζή προκηρύσσει, κατά το Πανεπιστημιακό έτος 2014-2015, τη χορήγηση, από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Α. Γαζή :

Δύο (2) ετήσιων υποτροφιών σπουδών στο εξωτερικό για μεταπτυχιακές σπουδές σε τουλάχιστον πτυχιούχο Νομικής Σχολής ή Σχολής συναφών σπουδών ελληνικού ή αλλοδαπού ομοταγούς Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

Προκήρυξη Προπτυχιακών Υποτροφιών 2014-15 Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση


Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση γνωστοποιεί στους ενδιαφερόμενους ότι θα χορηγήσει για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 είκοσι πέντε (25) νέες υποτροφίες σε νεοεισαχθέντες προπτυχιακούς φοιτητές σε δημόσια ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας.

Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο αρχείο και http://www.latsis-foundation.org/gr/83/proptuxiakes_upotrofies.html

Yποτροφίες από το Χριστοδουλάκειο Ίδρυμα-Οίκος Καλύμνιας Σπουδάστριας


Το “Χριστοδουλάκειο Ίδρυμα-Οίκος Καλύμνιας Σπουδάστριας” προκηρύσσει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4182/2013 δύο (2) υποτροφίες με ΕΠΙΛΟΓΗ για το ακαδ.έτος 2014-2015 για μεταπτυχιακές σπουδές στην ημεδαπή ή το εξωτερικό σε διακεκριμένες, πτυχιούχες Ελληνίδες τμημάτων ή σχολών ΑΕΙ της χώρας μας – ηλικίας μέχρι 30 ετών – χαμηλών εισοδημάτων και με καταγωγή κατά προτεραιότητα Κάλυμνο – Δωδεκάνησα. Η υποτροφία αφορά ποσό 500 ευρώ μηνιαίως και είναι διαρκείας ενός ή δύο το πολύ ετών.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

-Πτυχίο σχολής ΑΕΙ με βαθμολογία άριστα ή λίαν καλώς.

Υποτροφίες για το εσωτερικό με επιλογή από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Υποτροφία Αλέξανδρου Χατζόπουλου»


Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει τη χορήγηση τριών (3) υποτροφιών στο εσωτερικό κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, με επιλογή, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Υποτροφία Αλέξανδρου Χατζόπουλου».

Syndicate content