Μεταπτυχιακά, Υποτροφίες

ΔΠΜΣ "Υπολογιστική Μηχανική" (Ε.Μ.Π.)


Οι Σχολές Χημικών Μηχανικών (συντονίζουσα), Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών λειτουργούν το Διεπιστημονικό – Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) "Υπολογιστική Μηχανική" και καλούν τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στο ΔΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

H υποβολή υποψηφιοτήτων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση compmech@chemeng.ntua.gr μέχρι 30/06/2016.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Π.Μ.Σ. «Αστική Ανάπλαση και Ανάπτυξη» (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)


Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Αστική Ανάπλαση και Ανάπτυξη» για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

ΠΜΣ «Γενετική του Ανθρώπου» (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)


Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Γενετική του Ανθρώπου» για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ).

ΠΜΣ "Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες για Στελέχη Επιχειρήσεων" (Πα.Μακ.)


Η υποβολή αιτήσεων για τον 2ο κύκλο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες για Στελέχη Επιχειρήσεων ξεκίνησε.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 2 Σεπτεμβρίου 2016

Για περισσότερες πληροφορίες:
http://mib.ode.uom.gr/

ΠΜΣ "Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων ΜΒΑ" (Πανεπιστήμιο Πατρών)


Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών με έδρα το Αγρίνιο, προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 τριάντα (30) θέσεις μεταπτυχιακών
φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων ΜΒΑ (ΜΒΑ Food Business Management)», όπως ορίζεται στο Φ.Ε.Κ. 609/Β ́ /15-4-2015.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: Παρασκευή 8 Ιουλίου 2016

Για περισσότερες πληροφορίες:
http://www.deapt.upatras.gr/

Δ.Π.Μ.Σ. στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες (Πανεπιστήμιο Πατρών)


Το Τμήμα Γεωλογίας ως επισπεύδων Τμήμα, τα Τμήματα Βιολογίας, Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας και Επιστήμης των Υλικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, ανακοινώνουν την έναρξη λειτουργίας του 14ου κύκλου του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες για απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm από 1 μέχρι 23 Σεπτεμβρίου 2016.

ΠΜΣ "Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα" (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου)


Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προκηρύσσει τριάντα (30) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα», για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ απαιτείται η καταβολή διδάκτρων σε δυο ισόποσες δόσεις. Το ύψος των συνολικών διδάκτρων για το Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 έχει καθοριστεί σε 1.600€.

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στη διεύθυνση https://apply-telecom.uop.gr/ έως τις 9 Σεπτεμβρίου 2016.

ΠΜΣ “Τεχνολογίες Περιβάλλοντος στην Περιβαλλοντική Νομοθεσία” (Δημοκρίτειο)


Προκηρύσσονται 40 θέσεις φοιτητών για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο “Τεχνολογίες Περιβάλλοντος στην Περιβαλλοντική Νομοθεσία” για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17.

ΔΜΠΣ "Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής (ΜΑΠ)"


Το Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στα Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής (ΜΑΠ) λειτουργεί με την συνεργασία του Τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και των Τμημάτων α) Μαθηματικών και β) Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 203914/Ζ1 ΦΕΚ 3479/τ.Β’/ 23.12.2014. Τα συνεργαζόμενα Τμήματα ανακοινώνουν ότι δέχονται υποψηφιότητες για το Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017.

ΠΜΣ "Βιοπληροφορική"


Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι από 01/09/2016 έως 30/09/2016.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τα συνημμένα αρχεία.

Syndicate content