Μεταπτυχιακά, Υποτροφίες

ΠΜΣ «Διεπιστημονική προσέγγιση αναπτυξιακών και επίκτητων διαταραχών επικοινωνίας» (ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ)


Σύμφωνα με το το ΦΕΚ Β427/24-03-2015 με το οποίο εγκρίνεται το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του τμήματος Λογοθεραπείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Ηπείρου με τίτλο «Διεπιστημονική προσέγγιση αναπτυξιακών και επίκτητων διαταραχών επικοινωνίας» και τον εσωτερικό κανονισμό του ΠΜΣ καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα σχετικά κριτήρια να καταθέσουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά μαζί με την συμπληρωμένη αίτησή τους (έντυπο της οποίας ανευρίσκεται στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού), ως τις 26/09/2016.

ΠΜΣ Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος ΕΚΠΑ


Αιτήσεις: έως 09-09-2016

Επισυνάπτεται η προκήρυξη.

Π.Μ.Σ. «Θρόμβωση - Αιμορραγία Ιατρική των Μεταγγίσεων»


Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει τη λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών διάρκειας δύο ετών, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (Μ.Δ.Ε.-Master) στην «ΘΡΟΜΒΩΣΗ-ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΝ».

Η έναρξη των μαθημάτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος θα γίνει το Φεβρουάριο του 2017. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα.

Διεπιστημονικό - Διατμηματικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογίες” (Α.Π.Θ.)


Το Τµήµα Φυσικής Α.Π.Θ. ανακοινώνει της διαδικασίες αξιολόγησης των υποψηφίων µεταπτυχιακών Φοιτητών στο Διεπιστημονικό - Διατμηματικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογίες” (ΔΠΜΣ Ν&Ν).

Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι των Σχολών Θετικών Επιστημών (Τμήματα Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Ιατρικής κ.τ.λ.), Πολυτεχνείου και Ιατρικών Σχολών του εσωτερικού ή των αντίστοιχων τµηµάτων επίσηµα αναγνωρισµένων από το Ελληνικό κράτος ιδρυµάτων του εξωτερικού.

Απόκτηση πτυχίου Νομικής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ


Ξεκινά άμεσα η περίοδος υποβολής αιτήσεων για εγγραφή για απόκτηση αναγνωρισμένου πτυχίου (από το ΔΟΑΤΑΠ) Νομικής στη Κύπρο (κατεύθυνηση ελληνικού δικαίου).

Γλώσσα διδασκαλία:Ελληνική

Αποδεκτοί γίνονται οι κάτοχοι απολυτηρίου ελληνικού ή άλλου αναγνωρισμένου Λυκείου από χώρα της Ε.Ε.. όπως και πτυχιούχοι άλλων τμημάτων (υπάρχει δυνατότητα αναγνώρισης μαθημάτων).

Η διάρκεια των σπουδών πλήρους φοίτησης είναι τέσσερα έτη για τους αποφοίτους Λυκείου και οι σπουδαστές της Νομικής έχουν πλέον την δυνατότητα να σπουδάσουν είτε Ελληνικό, είτε Αγγλικό είτε Κυπριακό Δίκαιο.

ΠΜΣ "Βιολογία της Άσκησης"


Η Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Βιολογία της Άσκησης", προκηρύσσει θέσεις μεταπτυχιακών (ΦΕΚ 2902/31.12.2015,τ. Β’) και διδακτορικών φοιτητών.

Υποβολή αιτήσεων: Δευτέρα 01/09/2016 έως Παρασκευή 09/09/2016

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το συνημμένο αρχείο.

ΠΜΣ “Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός”


Η Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός”, προκηρύσσει θέσεις μεταπτυχιακών (ΦΕΚ 2818/23.12.2015,τ. Β’) και διδακτορικών φοιτητών.

Υποβολή αιτήσεων: Δευτέρα 29/08/2016 έως Παρασκευή 02/09/2016

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το συνημμένο αρχείο.

ΠΜΣ «Προαγωγή και Αγωγή Υγείας»


Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και σε σύμπραξη με το Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του ΤΕΙ Αθηνών, ανακοινώνει τη λειτουργία του νέου κύκλου σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Το πρόγραμμα οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Προαγωγή και Αγωγή Υγείας.

ΔΠΜΣ «Αναβάθμιση Kτηρίων» (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)


Τα Τμήματα Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών της ΑΣΠΑΙΤΕ, στο πλαίσιο λειτουργίας του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο: «Αναβάθμιση Kτηρίων» με δύο κατευθύνσεις:

α. Δομική Αναβάθμιση Κτηρίων
β. Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτηρίων,

καλούν τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν αίτηση για (40) σαράντα θέσεις (είκοσι θέσεις για την κάθε κατεύθυνση). Σε περίπτωση που δεν θα συμπληρωθεί ο αριθμός των 20 φοιτητών για τη μία από τις δύο κατευθύνσεις, οι θέσεις αυτές θα διατεθούν στην άλλη κατεύθυνση, εφόσον υπάρχει ζήτηση.

ΠΜΣ "Τεχνολογίες Διαχείρισης Υδάτων, Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής" (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)


Το Τμήμα Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών της ΑΣΠΑΙΤΕ καλεί τους ενδιαφερομένους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με θεματικό τίτλο «Τεχνολογίες Διαχείρισης Υδάτων, Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής» (Management Τechnologies of Waters, Soft Energy Sources and Environmental Mechanics).

Αιτήσεις: έως τις 30/09/2016

Για περισσότερες πληροφορίες:
http://mtwsesem.masters.aspete.gr/allextrafiles/20160613_mtwsesem%28PROKIRIXI%29.pdf

Syndicate content