Μεταπτυχιακά, Υποτροφίες

ΠΜΣ «Συμβουλευτική Ψυχολογία και Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση, την Υγεία, την Εργασία»


Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Συμβουλευτική Ψυχολογία και Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση, την Υγεία, την Εργασία» είναι Διαπανεπιστημιακό-Διατμηματικό Πρόγραμμα και λειτουργεί στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 προβλέπεται η εισαγωγή είκοσι τεσσάρων (24) φοιτητών/τριών ως εξής:
- δώδεκα (12) για την κατεύθυνση «Συμβουλευτική Ψυχολογία» και
- δώδεκα (12) για την κατεύθυνση «Συμβουλευτική».

ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ


Πως επιλέγω Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα και το Εξωτερικό;

Γνωρίζετε ότι...:

- …Σημαντική προϋπόθεση για την επιλογή ενός μεταπτυχιακού είναι να περικλείει στο πρόγραμμα σπουδών του και πρακτική άσκηση (internship) σε κάποια γνωστή εταιρεία ;
- …Το ιταλικό δίκαιο έχει πολλά κοινά με το ελληνικό δίκαιο, για αυτό και ο ΔΟΑΤΑΠ θεωρεί τα τμήματα της Νομικής στην Ιταλία ακαδημαϊκά αντίστοιχα με τα ελληνικά ;

Προκήρυξη ΜΠΣ "Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική" του ΤΟΕ - Κατεύθυνση "Δημόσια Ελεγκτική"


Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο λειτουργίας του ΜΠΣ «Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική», καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν αίτηση για την νέα κατεύθυνση «Δημόσια Ελεγκτική» για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέχρι τις 12 Ιουνίου 2015. Τα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του ΜΠΣ μέχρι τις 15 Ιουνίου 2015.

Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση.

Χορήγηση υποτροφιών από τη Διπλάρειο Σχολή


Η Ε.Β.Ε.–Διπλάρειος Σχολή πρόκειται να χορηγήσει δύο (2) υποτροφίες για προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές σε βάρος των εσόδων του Κληροδοτήματος Παναγή Χαροκόπου.

Οι όροι χορήγησης της υποτροφίας είναι οι ακόλουθοι:
α) Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας έως 30 ετών και να έχουν γίνει δεκτοί για σπουδές ή μεταπτυχιακές σπουδές σε ανεγνωρισμένο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πολυτεχνικών Σχολών, ΑΣΚΤ ή ΤΕΙ Τεχνικών Ειδικοτήτων, του εσωτερικού ή εξωτερικού.
β) Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν με έναρξη το έτος 2014-15 με διάρκεια 2 χρόνια.

συμπληρωματική προκήρυξη χορήγησης υποτροφιών στο πλαίσιο προγράμματος ΙΚΥ- ΕΟΧ


Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε την συμπληρωματική προκήρυξη χορήγησης υποτροφιών στο πλαίσιο προγράμματος ΙΚΥ- ΕΟΧ με σκοπό την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας ή Τμήματος διδακτορικής διατριβής στις δότριες χώρες του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, ακαδ. έτους 2014/2015. Το πρόγραμμα επαναπροκηρύχθηκε με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων την 5η Ιουνίου 2015.

Αιτήσεις εισαγωγής για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική ("MSc in Applied Informatics")


Ανακοίνωση που αφορά στην εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική (MSc in Applied Informatics) του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16.

Συνημμένο θα βρείτε το κείμενο της ανακοίνωσης.

ΠΜΣ: "Ενέργεια: Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία"


Με απόφαση της από 19.03.2015 Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών προκηρύσσεται ο επόμενος κύκλος Σπουδών (2015-2016) του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην Ενέργεια: Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία. Το Πρόγραμμα σκοπεύει να καλύψει την ανάγκη σε γνώσεις στη στρατηγική, το δίκαιο και τα οικονομικά της Ενέργειας. Βασίζεται στην διεπιστημονικότητα και είναι προσαρμοσμένο στα αιτήματα και τις προσδοκίες της αγοράς.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα»


Το κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα» είναι διετούς διάρκειας και λειτουργεί από το 1994-95 στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Α.Π.Η.) του Πανεπιστημίου Αθηνών και του University College London, Institute of Education (ΙΟΕ).

Για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 προβλέπεται η εισαγωγή τριάντα (30) φοιτητών/τριών εκ των οποίων:
- δεκαπέντε (15) θα φοιτήσουν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Institute of Education (ΙΟΕ) του University College London και
- δεκαπέντε (15) θα φοιτήσουν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή στο ΠΜΣ "Επιστήμες της Αγωγής - Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών"


Επισυνάπτεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο "Επιστήμες της Αγωγής - Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών" για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 και παρακαλούμε για τη δημοσίευσή της προς ενημέρωση των χρηστών του ιστοτόπου σας.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΠΜΣ
http://www.pre.aegean.gr/pms-ntedu/

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Εκ μέρους του Διευθυντή του ΠΜΣ

κ. Σοφού Αλιβίζου,
Αναπλ. Καθηγ. του ΠΤΔΕ Παν. Αιγαίου

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Γνωσιακή Επιστήμη - Προκήρυξη θέσεων


Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Γνωσιακή Επιστήμη ανακοινώνει την προκήρυξη είκοσι θέσεων για μεταπτυχιακές σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης του Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας και του Σχεδίου Πρυτανικής Απόφασης για τη λειτουργία του προγράμματος.

Syndicate content