Μεταπτυχιακά, Υποτροφίες

ΠΜΣ στην Οικονομική Επιστήμη


Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Οικονομική Επιστήμη (ΦΕΚ 2380 τ.Β’/6/11/2015) απευθύνεται σε πτυχιούχους με στόχο μεταπτυχιακές σπουδές στην κατεύθυνση της απόκτησης Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) και προοπτικά της εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στην Οικονομική Επιστήμη.

ΠΜΣ «Κλινική Παιδιατρική και Νοσηλευτική-Έρευνα»


Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Αθήνας ανακοινώνει τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών διάρκειας δύο ετών, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (ΜΔΕ-Master) στην «Κλινική Παιδιατρική και Νοσηλευτική-Έρευνα».

Το πρόγραμμα αρχίζει τον Οκτώβριο 2016 και περιλαμβάνει τέσσερα διδακτικά εξάμηνα για την ολοκλήρωση του ΜΔΕ.

ΔΠΜΣ «Μουσική και Κουλτούρα: Διεπιστημονικές Αναλύσεις και Εφαρμογές»


Υποβολή αιτήσεων: έως 10/7/2016

Τα Τμήματα Μουσικών Σπουδών και Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσουν για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Μουσική και Κουλτούρα: Διεπιστημονικές Αναλύσεις και Εφαρμογές», το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 9 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ Α 148, 16 Ιουλίου 2008), και την Πρυτανική Απόφαση 88/02.07.2015 (ΦΕΚ 1702/B/14.08.2015) και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ.

Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «ΒΙΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ»


Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «ΒΙΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» συνδιοργανώνεται από το Τμήμα Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.

ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής» (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας)


Το Τμήμα Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Επιστήμες της Αγωγής» (ΦΕΚ 1409 τ. Β΄/3-6-2014 και 2887 τ. Β΄/30-12-2015) για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, από 20 Μαΐου έως και 15 Ιουλίου 2016, στις εξής κατευθύνσεις:

- Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (σαράντα πέντε θέσεις)
- Δίγλωσση Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση − Bilingual Special Education (Η κατεύθυνση αναστέλλει τη λειτουργία της για το ακ. έτος 2016-2017 και δεν θα δεχθεί εισακτέους.)

ΠΜΣ «Το Θέατρο ως Κοινωνικός και Πολιτικός Θεσμός στη Μεσόγειο κατά την Αρχαιότητα» (Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ρόδος)


Στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Το Θέατρο ως Κοινωνικός και Πολιτικός Θεσμός στη Μεσόγειο κατά την Αρχαιότητα» (ΦΕΚ 896/01.04.2016), το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο «Θέατρο ως Κοινωνικός και Πολιτικός Θεσμός στη Μεσόγειο κατά την Αρχαιότητα».

ΠΜΣ «Γλωσσολογία Νοτιοανατολικής Μεσογείου» (Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ρόδος)


Στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Γλωσσολογία Νοτιοανατολικής Μεσογείου» (ΦΕΚ 1930/17.07.2014), το οποίο απονέμει Δίπλωμα Ειδίκευσης στη «Γλωσσολογία Νοτιοανατολικής Μεσογείου».

Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου αποφάσισε την προκήρυξη τριάντα πέντε (35) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 30/06/2016

Για περισσότερες πληροφορίες:

ΠΜΣ «Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσόγειου από την Προϊστορική Εποχή έως στην Ύστερη Αρχαιότητα: Ελλάδα, Αίγυπτος, Εγγύς Ανατολή» (Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ρόδος)


Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσόγειου από την Προϊστορική Εποχή έως στην Ύστερη Αρχαιότητα: Ελλάδα, Αίγυπτος, Εγγύς Ανατολή» (ΦΕΚ 2126/02.10.2015), το οποίο απονέμει Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου».

Το ΠΜΣ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο/η να υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας για την παρακολούθηση του νέου κύκλου σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

ΠΜΣ «Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης» (Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ρόδος)


Το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, οργανώνει και λειτουργεί για το ακαδημαϊκό έτος 2015 - 2016 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης» (Υπουργική Απόφαση αρ. 62050/Β7/23.04.2014_Φ.Ε.Κ. 1136/τ.Β’/05.05.2014), το οποίο απονέμει:

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στο επιστημονικό πεδίο «Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης».

ΠΜΣ "Οικολογική Μηχανική & Κλιματική Αλλαγή" (Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Λέσβος)


ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Η επιλογή γίνεται με γραπτή εξέταση των υποψήφιων σε ερωτηματολόγιο πολλαπλών επιλογών, επί των βασικών αρχών της περιβαλλοντικής επιστήμης, στην Αγγλική και με συνέντευξη στις 22 Ιουνίου 2016.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μέχρι τις 13 Ιουνίου 2016.

Για περισσότερες πληροφορίες:
http://www.aegean.gr/aegean2/news/2015_16/pms/oikologiki_mixaniki.pdf

Syndicate content