Μεταπτυχιακά, Υποτροφίες

Π.Μ.Σ. "ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ, ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ"


Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: "ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ, ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ" του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής (ΑΦΠ&ΓΜ) της Σχολής Αγροτικής Παραγωγής, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΜΦ), για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 στις ακόλουθες τρεις κατευθύνσεις:

Π.Μ.Σ.: «Διδακτική Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: Διεπιστημονική προσέγγιση» (Ρόδος)


Το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνει την οργάνωση και λειτουργία, για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) με τίτλο: «Διδακτική Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: Διεπιστημονική προσέγγιση», το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) (ΦΕΚ 1137, 05/05/2014).

ΠΜΣ "Μεταφραστική Έρευνα στη Μοριακή Βιολογία και Γενετική"


Επισυνάπτεται Προκύρηξη και Αφίσα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Μεταφραστική Έρευνα στη Μοριακή Βιολογία και Γενετική" του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης , με νέα καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων την 9/10/2015

ΠΜΣ "Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων"


Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΑEI Πειραιά ΤΤ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για την ένταξή τους, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ", το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) (Master of Science).

Π.Μ.Σ. «Τεχνολογίες και Συστήματα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος»


Το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης σε συνδιοργάνωση με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Τεχνολογίες και Συστήματα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος» για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

Υποτροφίες από τα έσοδα του κληροδοτήματος «ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΕΛΛΙΟΥ»


Προκηρύσσονται δύο (2) διαγωνισμοί για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος «ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΕΛΛΙΟΥ» για την πλήρωση έξι (6) θέσεων υποτρόφων φοιτητών και φοιτητριών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Πανεπιστημιακού Τομέα του Κράτους για σπουδές Πρώτου Κύκλου στο εσωτερικό. Οι ανωτέρω υποψήφιοι πρέπει να παρουσιάζουν οικονομική αδυναμία.

Υποτροφίες από τα έσοδα του κληροδοτήματος «ΙΑΛΕΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗ»


Προκηρύσσεται διαγωνισμός για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος «ΙΑΛΕΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗ» για το διορισμό:

α) Τεσσάρων (4) υποτρόφων φοιτητών Πανεπιστημίων της χώρας, αποφοίτων σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Δήμων περιφέρειας τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, μονίμων κατοίκων τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης.
β) Δύο (2) υποτρόφων φοιτητριών Πανεπιστημίων της χώρας, αποφοίτων σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Δήμων περιφέρειας τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, μονίμων κατοίκων τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης.

Υποτροφίες κληροδοτήματος Α. Γαζή


Δύο (2) ετήσιες υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό σε τουλάχιστον πτυχιούχο Νομικής Σχολής ή Σχολής συναφών σπουδών ελληνικού ή αλλοδαπού ομοταγούς Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος προκηρύσσει η Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος Α. Γαζή.

ΠΜΣ "Βιοπληροφορική"


Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Βιολογίας στη συνεδρίαση της 27/05/2015 αποφάσισε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, την προκήρυξη για την εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), που χορηγεί Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.), διετούς φοίτησης, στο γνωστικό αντικείμενο «ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ».

ΔΠΜΣ "Κλινική Βιοχημεία-Μοριακή Διαγνωστική"


Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) των Τμημάτων Βιολογίας, Χημείας και Νοσηλευτικής του Παν/μίου Αθηνών, αποφάσισε την προκήρυξη για την εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.), διετούς φοίτησης (120 ECTs), στο γνωστικό αντικείμενο «ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ – ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ».

Syndicate content