Μεταπτυχιακά, Υποτροφίες

ΠΜΣ «Εκπαίδευση Ενηλίκων και Δια Βίου Μάθηση για άτομα με αναπηρία»


Το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου της Φλωρεντίας από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 διοργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΠΜΣ) με τίτλο «Εκπαίδευση Ενηλίκων και Δια Βίου Μάθηση για άτομα με αναπηρία».

Πρεσβεία του Βελγίου - υποτροφίες για το Ακαδημαϊκό Έτος 2016-17


Το Εμπορικό Τμήμα της Βαλλονίας*, της Πρεσβείας του Βελγίου, θα ήθελε να σας ενημερώσει με την παρούσα επιστολή για τη χορήγηση υποτροφιών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2016-17. Συγκεκριμένα, ο Οργανισμός WBI (Wallonie-Bruxelles International www.wbi.be), ο οποίος είναι υπεύθυνος για την προώθηση της περιοχής της Βαλλονίας και των Βρυξελλών, έχει προκηρύξει υποτροφίες για πραγματοποίηση Διδακτορικού ή την Εκπόνηση Έρευνας σε Ανώτατες Σχολές και Πανεπιστήμια του Βελγίου, το οποίο θα γίνει κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2016-17.

πρόγραμμα υποτροφιών Vulcanus που αφορά την τοποθέτηση φοιτητών σε ιαπωνικές εταιρείες


Επισυνάπτεται ανακοίνωση για το πρόγραμμα υποτροφιών Vulcanus που αφορά την τοποθέτηση φοιτητών σε ιαπωνικές εταιρείες.

ΠΜΣ «Ιστορική έρευνα, Διδακτική και Νέες τεχνολογίες» (Ιόνιο Πανεπιστήμιο)


Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Ιστορική έρευνα, Διδακτική και Νέες τεχνολογίες» του Τμήματος Ιστορίας και του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου προκηρύσσει εξετάσεις για να δεχτεί τους φοιτητές του ακαδημαϊκού κύκλου σπουδών 2016 – 2018. Το Πρόγραμμα πρόκειται να δεχθεί έως σαράντα (40) μεταπτυχιακούς φοιτητές. Το Πρόγραμμα έχει διεπιστημονικό προσανατολισμό, είναι διάρκειας τεσσάρων εξαμήνων και αναπτύσσεται σε δύο άξονες (διδασκαλία και έρευνα).

Εκδήλωση για μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία


Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2015, 17.00

Αίθουσα Salle Gisele Vivier
Γαλλικό Ινστιτούτο, Αθήνα

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το συνημμένο αρχείο.

Scholarships for Master's and Doctorate Programs - Central European University (CEU)


Academic areas and programs
· Business
· Cognitive Science (PhD)
· Economics
· Environmental Sciences and Policy
· Gender Studies
· History
· International Relations
· Legal Studies
· Mathematics and its Applications
· Medieval Studies
· Nationalism Studies
· Network Science (PhD)
· Philosophy
· Political Science
· Public Policy
· Sociology and Social Anthropology

Application Deadline: February 4, 2016

More Information: http://bit.ly/1kvGLg2

or

See the attached file.

Χορήγηση Υποτροφιών SYLFF


Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) προκηρύσσει τη χορήγηση έξι (6) υποτροφιών, ύψους 5.000 δολαρίων η καθεμιά, για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, σε φοιτητές μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων σε κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες.

Προκήρυξη θέσεων για σπουδές στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ)


Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιςτήμιο, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Φ.253.1/143697/A5 (ΦΕΚ 2011 Β'/16-9-2015) Υπουργική Απόφαση για τα Προπτυχιακά και την υπ’ αριθ. 161236/Ζ1 (ΦΕΚ 2275 Β'/21-10-2015) Υπουργική Απόφαση για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα, προσφέρει, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, 6 Προπτυχιακά και 26 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου από την 1η Νοεμβρίου 2015 έως τη 10η Δεκεμβρίου 2015.

Επισυνάπτεται η προκήρυξη.

Υποτροφίες από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου


Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου δέχεται αιτήσεις, από πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή/και πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τη διεκδίκηση υποτροφιών, οι οποίες χρηματοδοτούνται από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας, ως ακολούθως:

(α) Για φοίτηση σε Αναγνωρισμένα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα/Πανεπιστήμια του εξωτερικού (πτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές) και στα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ) της Ελλάδας (πτυχιακές σπουδές),

(β) Για φοίτηση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (πτυχιακές / μεταπτυχιακές σπουδές),

Υποτροφίες για Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Δημοσιογραφία από το Ίδρυμα Μπότση


Το Ίδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας Αθαν. Β. Μπότση προκηρύσσει 3 υποτροφίες για σπουδές στο διετές Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ποιοτική Δημοσιογραφία και Νέες Τεχνολογίες» που υλοποιείται από το κρατικό Αυστριακό Πανεπιστήμιο Danube University Krems σε συνεργασία με το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» και το Ίδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας Αθαν. Β. Μπότση.

Syndicate content