Μεταπτυχιακά, Υποτροφίες

Υποτροφίες από το «Μορφωτικό Ίδρυμα Ηθικής και Κοινωνικής Διαπαιδαγώγησης»


Το «Μορφωτικό Ίδρυμα Ηθικής και Κοινωνικής Διαπαιδαγώγησης» προκηρύσσει :

Α) τη χορήγηση δέκα (10) υποτροφιών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 χωρίς διαγωνισμό, με επιλογή. Κριτήρια για την επιλογή των υποψηφίων υποτρόφων θα είναι: α) η βαθμολογία αποφοίτησης από το Λύκειο, β) η βαθμολογία εισαγωγής σε Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. (μη υπολογιζόμενων των ειδικών μαθημάτων που έχουν ορισμένες Σχολές), γ) η επίδοση στα μαθήματα της Σχολής, δ) η γνώση ξένης γλώσσας, ε) οικονομική αδυναμία.

Υποτροφίες για πτυχίο Νομικής στην Κύπρο


Χορηγούνται υποτροφίες ύψος 4000 ευρώ για κάθε ένα έτος φοίτησης σε ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να φοιτήσουν στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας για την απόκτηση πρώτου ή δεύτερου πτυχίου.
Πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΕΚΠΑ στο 210-3688947 ή με αποστολή μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση: imeleas@pspa.uoa.gr

Νομικές Σπουδές


Όσοι φοιτητές ή απόφοιτοι ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν νομικές σπουδές σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο στην Ελλάδα ή σε χώρα της ΕΕ, μπορούν να απευθυνθούν στο Γραφείο Διασύνδεσης (mail: imeleas@pspa.uoa.gr) προκειμένου να ενημερωθούν για μία σειρά από ζητήματα όπως οργάνωση σπουδών, κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων, αναγνώριση τίτλου σπουδών, διαδικασία αντιστοιχίας πτυχίου, κόστος φοίτησης, εγγραφή στο δικηγορικό σύλλογο κλπ.

Περιφερειακό Γραφείο Διασύνδεσης:
Θεμιστοκλέους 6, Αθήνα 10678, 2ος ορ. γραφείο 6
2103688947

National Bank of Greece: POST-DOCTORAL RESEARCH FELLOWSHIP


NATIONAL BANK OF GREECE POST-DOCTORAL RESEARCH FELLOWSHIP
Hellenic Observatory (European Institute)
Salary: : £32,794 - £39,669 pa incl. with potential to progress to £42,684 pa incl.
1 year fixed term post due limited funding.

The purpose of the fellowship is to enable a Post-doctoral Researcher to propose and carry out a project of relevance to the Hellenic Observatory (part of the European Institute). It has been made possible by the generosity of the National Bank of Greece.

Προκήρυξη ΔΠΜΣ "Κλινική Βιοχημεία - Μοριακή Διαγνωστική"


Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) των Τμημάτων Βιολογίας, Χημείας και Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών αποφάσισε την προκήρυξη για την εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.), διετούς φοίτησης, στο γνωστικό αντικείμενο «ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ – ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ».

Π.Μ.Σ.: «Δημόσιες Σχέσεις και Μάρκετινγκ με Νέες Τεχνολογίες» (ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας)


Τα Τμήματα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας και Διεθνούς Εμπορίου του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας οργανώνουν και λειτουργούν στην Καστοριά για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα σπουδών με τίτλο: «Δημόσιες Σχέσεις και Μάρκετινγκ με Νέες Τεχνολογίες» (Master of Arts − MA in Public Relations and Marketing with New Technologies).

Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως τις 24 Οκτωβρίου 2014.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το συνημμένο αρχείο.

ΠΜΣ "Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα" (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου)


Το τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προκηρύσσει, στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα», τριάντα (30) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.

Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ απαιτείται η καταβολή διδάκτρων, το ύψος των οποίων καθορίζεται από τo Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Τα συνολικά δίδακτρα για το ΠΜΣ που θα ξεκινήσει το Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 έχουν καθοριστεί σε 2.500€.

ΠΜΣ "Βιοϊατρικές Επιστήμες" (Πανεπιστήμιο Πατρών)


Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών ανακοινώνει ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 πρόκειται να λειτουργήσει αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), στις «Βιοϊατρικές Επιστήμες», για το οποίο επίκειται η δημοσίευση σε ΦΕΚ.

Το ακαδ. έτος 2014-2015 θα εισαχθούν στο Πρόγραμμα μέχρι τριάντα (30) μεταπτυχιακοί φοιτητές, ως ακολούθως:
• Φαρμακολογία - Τοξικολογία (μέχρι 5 θέσεις)
• Νευροεπιστήμες (μέχρι 5 θέσεις)
• Ιατρική Βιοχημεία-Ανοσολογία (μέχρι 5 θέσεις)
• Μοριακή Ανατομική-Μοριακή Ιστοπαθολογία (μέχρι 5 θέσεις)

Υποτροφίες για Έλληνες από τη Γερμανική Βουλή


Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές παρέχει η γερμανική κάτω βουλή σε πτυχιούχους από Ελλάδα, Κύπρο και Τουρκία, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν τη Διεθνή Κοινοβουλευτική Υποτροφία (IPS), καταθέτοντας αιτήσεις έως τις 31 Αυγούστου.

Η πρωτοβουλία αφορά 120 υποτροφίες, στις οποίες περιλαμβάνονται εκδηλώσεις, σεμινάρια και πρακτική εξάσκηση δίπλα σε βουλευτές της γερμανικής κάτω βουλής.

Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να είναι άνω των 30 ετών, ενώ θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης και άριστη γνώση της γερμανικής γλώσσας.

ΠΜΣ "Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές"


Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (ΠΜΣ) στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές ιδρύθηκε το 1994 με αρχικό αντικείμενο "Ευρωπαϊκή Οργάνωση και Διπλωματία". Σκοπός του είναι να συνδυάσει την διεπιστημονικότητα στους τομείς της θεωρίας και της έρευνας, σε συνδυασμό με την πρακτική, την εξειδίκευση και την κατάρτιση νέων επιστημόνων.

Syndicate content