ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΣΑΓΚΑ - ΔΕΣΠΟΤΙΔΟΥ


Το Ίδρυμα Στέλλας Τσάγκα - Λέττας Δεσποτίδου προκηρύσσει δυο υποτροφίες για πτυχιούχους νομικού τμήματος και 2 για πτυχιούχους Ιατρικής Σχολής για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.