ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ


Το ΚΕΚ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. (INTERFACE A.E.), στο πλαίσιο του έργου «Κατάρτιση 3.500 ανέργων σε εξειδικευμένες δεξιότητες» που εντάσσεται στο Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας», πρόκειται να υλοποιήσει στην Αθήνα 4 προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για ΑΝΕΡΓΟΥΣ.

Πληροφορίες στο συνημμένο.