2 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΣΔΥ


Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας ανακοινώνει τα δύο μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης Δημόσιας Υγείας και Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας.