ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Published in

Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών προκηρύσσει για πλήρωση με επιλογή 50 κενών οργανικών θέσεων κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.