Γραφείο Διασύνδεσης


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Διαδικτυακές ομάδες διαλόγου TeleCC - αιτήσεις

Καλώς ήρθατε στο δικτυακό τόπο του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύρια αποστολή του Γραφείου είναι να ενημερώνει τα μέλη του Πανεπιστημίου Αθηνών (φοιτητές, απόφοιτους, ερευνητές και μέλη ΔΕΠ) για θέματα που σχετίζονται με την έρευνα και την εκπαίδευση, με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους, καθώς και για πιθανές ευκαιρίες απασχόλησης. Βασικός άξονας των δραστηριοτήτων του Γραφείου αποτελεί και η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής για τον σχεδιασμό σταδιοδρομίας, όπως επίσης και προσωπικής υποστήριξης και ενθάρρυνσης.